10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

 

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)

 

NƯỚC

2015

2016

 

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

% Lượng1

% Giá trị2

TRUNG QUỐC

329.844

202.569.432

423.852

259.745.326

24.8%

23.2%

ĐÀI LOAN

256.958

137.775.339

273.301

139.203.497

16.0%

12.4%

THÁI LAN

256.739

145.586.503

249.160

161.696.788

14.6%

14.4%

INDONESSIA

277.274

174.680.691

225.809

153.587.658

13.2%

13.7%

HÀN QUỐC

186.045

126.273.421

195.596

148.065.520

11.4%

13.2%

 

1. So sánh với tổng lượng nhập khẩu; 2. So với tổng giá trị nhập khẩu

 

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%); Đài Loan từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2; Thái Lan từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3; Indonesia từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4; Hàn Quốc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5; Nhật Bản từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 6; Singapore, Malaysia, Nga và Phần Lan vẫn giữ nguyên vị trí lần lượt là vị trí thứ 7, thứ 8, vị trí thứ 9 và vị trí thứ 10.

 

Năm 2016, giấy của Nga nhập khẩu vào Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất 29,0%, tiếp theo là giấy Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 28,5% so với năm 2015. Ngoài ra giấy của Đài Loan và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lần lượt là 6,4% và 5,1% so với năm 2015. Trong khi năm 2016, giấy của Nhật Bản xuất khẩu vào Việt Nam so với năm 2015 giảm nhiều nhất tới 36,7%, tiếp theo là giấy của Indonesia, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam giảm lần lượt 18,6%; 17,9%; 17,7%; 9,8% và 3% so với năm 2015.

 

Nhập khẩu giấy vào Việt Nam theo khu vực

 

KHU VỰC

KHỐI LƯỢNG

GIÁ TRỊ

 

TẤN

%

USD

%

Bắc Việt Nam

467.643

27,3%

335.163.410

29,9%

Trung Việt Nam

19.571

1,1%

13.117.996

1,2%

Nam Việt Nam

1.223.650

71,5%

771.509.866

68,9%

Tổng cộng

1.710.864

100,0%

1.119.791.273

100,0%

 

(Nguồn: VPPA - Hiệp hội Giấy & Bột giấy Việt Nam)

 
Người viết : admin
Ý kiến của bạn
Hotline:
0272.3766867