Tin công ty

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016
0906.2017

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)
Hotline:
0272.3766867